Achievements


…Bij NS Reizigers heeft MydAS Netweaver Solutions een besparing op de kosten van storage en back-up weten te realiseren door de back-up schema’s van de SAP omgevingen geheel te herzien. Dit levert de NS een besparing van 2,5 miljoen per jaar op…

…Door de coördinatie tussen de functionele SAP beheerafdeling en de externe technische SAP beheerafdeling uit te voeren, waarbij we onder andere procedures vernieuwd en aangescherpt hebben en proactieve monitoring en alerting inzetten op belangrijke processen rondom de OVCHIP kaart, heeft MydAS Netweaver Solutions de beschikbaarheid van de SAP systemen van NS Reizigers kunnen verbeteren tot boven de 99,5 procent…

…MydAS Netweaver Solutions heeft bijgedragen aan de succesvolle migratie van de SAP omgeving Van VITENS. Deze SAP omgeving is verplaatst vanuit de datacenters van ATOS Origin naar de datacenters KPN Getronics. Tijdens dit proces zijn diverse SAP omgevingen geüpgrade en zijn Enhancement Packs geïmplementeerd. Onze Focus heeft bij dit project gelegen op de succesvolle migratie van een groot aantal interfaces tussen de SAP omgevingen en legacy systemen…

…Voor het Loodswezen heeft MydAS Netweaver Solutions meegewerkt aan de migratie van de SAP omgevingen inclusief productie naar een virtuele omgeving gebaseerd op VMWARE ESX. Hierbij was de uitdaging om de migratie van de productie omgeving in een weekend te realiseren. Het betrof hier een complexe omgeving met onder andere Federated portals en single sign-on. De migratie is succesvol verlopen. Na de migratie zijn er geen incidenten geweest in de nazorg fase…

….MydAS Netweaver Solutions heeft meegeholpen met de bouw van de zeer complexe SAP ISU Greenfield omgeving van Essent. Deze omgeving is gebouwd op geclusterde SUSE Linux Systemen met Fail-over en Oracle RAC. SAP ECC, CRM en BI maken deel uit van deze omgeving, evenals SAP Enterpise Portal en SAP PI. In dit project hebben wij in een later stadium de rol van troubleshooter vervuld, om de omgeving gereed te maken voor de migratie van klanten uit de oude KERN omgeving en alle issues op het SAP Netweaver vlak op te lossen…

…De technisch SAP beheerafdelingen van Campina Frieslandfood had met een aantal complexe issues te maken. MydAS Netweaver Solutions heeft geholpen om deze issues op te lossen en heeft als coach opgetreden om de kwaliteit van het beheer naar een hoger maturity level te tillen. Dit tot grote tevredenheid van de klant en leiding van de beheerafdeling. Later hebben wij door bemiddeling een goede SAP technisch beheerder voor deze afdeling gevonden die onze rol permanent heeft kunnen continueren…